ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Juhász Richárd egyéni vállalkozó.– a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://gyulaijoga.hu domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon közzétett, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra vonatkozik, valamint a https://gyulaijoga.hu és a https://online.gyulaijoga.hu honlapokon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Jogi Nyilatkozat érvényes 2020. március 27-től visszavonásig.

Juhász Richárd E. V. fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

A szolgáltatást nyújtó, a honlap üzemeltetője

Név: Juhász Richárd
Székhely: 5700 Gyula, Budapest krt. 61. 4/14.
Adószám: 44786821-1-24
Nyilvántartási szám: 31603087
Bankszámlaszám: 10402623-86766857-54901008
Telefon: +36(30)434-0000)
E-mail: joga@gyulaijoga.hu

A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által üzemeltetett https://online.gyulaijoga.hu honlapon a Szolgáltató közvetlenül alkalmazható fizikai és közérzet javító online oktatóanyagokat, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a szolgáltatásra előfizetővel igénybevevővel (a továbbiakban: „Előfizető”).

A Szolgáltatás célja, hogy az Előfizetőknek online órákon keresztül lehetőséget nyújtson a Gyulai Jóga Stúdióban zajló órákon kívűl is a Stúdió által nyújtott óratípusokon való részvételre. Egyúttal megismertesse az Előfizetőt a jóga alapgyakorlataival, az erősítő órák alapjaival és az egészségtudatos életvitel kialakításával.

Egészségügyi kockázatok

A https://online.gyulaijoga.hu oldalon elérhető jóga- és erősítő órák fizikai tevékenységek és mint ilyenek, megerőltetőek lehetnek. Emiatt mindenképpen javasolt az órák gyakorlásának megkezdése előtt orvos vagy gyógytornász tanácsát kikérni. Egyes videókban előfordulhat kiegészítő eszközök, pl. jógaszalag vagy jógatégla, TRX vagy egyéb felfüggesztéses heveder használata. Az ezen eszközök használatával kapcsolatos útmutatást is szakembertől kell kérni. Az online.gyulaijoga.hu nem szakorvosi szervezet, az instruktor nem ad egészségügyi tanácsot és nem állít fel diagnózist. Amennyiben a gyakorlás megkezdésekor mozgásszervi, vagy egyéb egészségügyi panaszok állnak fent, gyógytornásszal vagy szakorvossal történő konzultáció/vizsgálat szükséges.

Minden arra vonatkozó tananyag, instrukció vagy megjegyzés a videók anyagában, hogy hogyan végezzünk el egy adott gyakorlatot vagy hogyan használjunk egy adott kiegészítő eszközt, javaslat. Nem kötelező minden gyakorlatot elvégezni a videók nézése közben. Semmi a honlap anyagából nem tekintendő hivatalos orvosi/egészségügyi javaslatnak vagy diagnózisnak. Az online.gyulaijoga.hu honlap használói elismerik, hogy a jóga és az erősítő órák fizikailag megerőltető jellegűek, és mint ilyenek, hordoznak sérülésveszélyt. A felhasználók elismerik, hogy saját fizikai és mentális állapotuk felmérése saját, egyéni felelősségi körükbe tartozik.

A gyakorló saját felelősségére vállalja azt is, hogy az online.gyulaijoga.hu óráin való részvétel és a videókon elhangzottak otthoni gyakorlása közben nem lépi át saját fizikai teljesítőképességének korlátait és tudásának, képességeinek megfelelő szintű órákat választ. Figyelembe veszi továbbá saját fizikai és mentális kondícióit, esetleges limitációit. A gyakorló tudomásul veszi, hogy az instruktor adhat olyan variációs lehetőséget bizonyos jóga pózokra, amelyek meghaladhatják a gyakorló képességeit. Ezeket saját belátás szerint a saját képességek alapos felmérése mellett szabad csak követni. A gyakorló minden esetleges sérülés vagy bármilyen panasz esetén kifejezetten eltekint bármiféle kártérítési igény benyújtásától az onlinegyulaijoga.hu, annak szerződéses partnerei és munkatársai felé.

Szerzői jogok

A honlap, a honlapon található anyagok, videók, cikkek és ekönyvek, (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Juhász Richárd. A Művek szerzői jogvédelem alatt állnak, jogtulajdonos Juhász Richárd E.V. A Művekről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni vagy saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a Művek alapján. A Művek megrendelésével a megrendelő nem jogosult a Műveket továbbértékesíteni. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a Művek mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz) – szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a jogtulajdonosnak. A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Termékhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott. A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze. A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos. A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet. A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

Az oldal látogatása, a Művek olvasása

A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató Juhász Richárd E. V. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a Szolgáltató által forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója.

A Szolgáltató által üzemeltetett honlapokat mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

Változtatás joga és felelősség kizárása

A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Szerző fenntartja. A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek.

A Művekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A Művek olvasóinak, vagy nézőinek minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

Adatgyűjtés

Juhász Richárd E. V. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a honlap több pontján történik információgyűjtés. Néhány szolgáltatás, termék megrendeléséhez, igénybevételéhez ún. előfizetés szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Juhász Richárd E. V. ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, termék leszállításához, számlázáshoz, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), illetve postai úton használja fel.

Előfizetés

Előfizetőnek számít az, aki a https://gyulaijoga.hu/elofizetes.php oldalon található űrlapon keresztül adatainak megadásával megrendel szolgáltatásokat. A honlapon kezdeményezett megrendelés a Jogi Nyilatkozat automatikus és kifejezett elfogadását jelenti. Az Előfizető kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes. A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Előfizető megrendelését visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. Az Előfizető ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet. Az Előfizető kifejezetten hozzájárul a Szolgáltatótól érkező, és a szolgáltatással összefüggő üzenetek és küldemények fogadásához a megadott elérhetőségein.

Adatvédelem

A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az Előfizető személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: https://gyulaijoga.hu/adatvedelem.php

Külső linkek

A honlapon és Művekben esetlegesen találhatóak linkek más weboldalakra. Juhász Richárd E. V. nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával, és az ott található információkkal kapcsolatban. Az Ügyfél saját maga felelős minden linkre kattintásért. Juhász Richárd E. V. kifejezetten elhárít minden felelősséget a károkért, amit a Művekben található linkeken elérhető más honlapok okoznak, vagy okozhatnak az Ügyfélnek.

Vásárlás, megrendelés

A https://gyulaijoga.hu/elofizetes.php megrendelési űrlap kitöltésével és a megrendelés gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Juhász Richárd E. V. fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben a megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet. A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelés gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

Termék megrendelési feltételek

Végfelhasználói szerződés

A kiválasztott termékek megrendelését követően email-ben küldünk értesítést arról, hogy a megrendelést fogadtuk. A szerződést a Megrendelő a rendelés leadásával Juhász Richárd E. V.-val köti (székhely címe: 5700 Gyula, Budapest krt. 61. 4/14., adószám: 44786821-1-24, nyilvántartási szám: 31603087) A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, alanyi mentesség miatt ÁFA-t nem tartalmaznak. A megrendelést követően díjbekérőt küldünk. A díjbekérő alapján, amint bankszámlánkra megérkezett az összeg, elektronikus számlát állítunk ki. A számlát a teljes összegről, elektronikus úton, e-mailben küldjük. A https://gyulaijoga.hu/elofizetes.php megrendelési űrlap kitöltésével és a megrendelés gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

Vásárlási útmutató

A gyulaijoga.hu ill. online.gyulaijoga.hu honlap oldalain keresztül lehetőség van online tananyagok, tréningek ún. infótermékek megvásárlására. A megrendelések a honlap https://gyulaijoga.hu/elofizetes.php oldalán lévő megrendelő űrlapokon történnek.

Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele):

A Felhasználó elküldi megrendelését a honlapon található https://gyulaijoga.hu/elofizetes.php űrlapon keresztül. A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen megküldi a Megrendelő részére a visszaigazolást, mely tartalmazza a fizetési feltételeket, melyet a Megrendelő önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismer el. A Szolgáltató a megrendelést követően díjbekérőt állít ki a Megrendelő részére. A díjbekérőn lévő összeget átutalással, vagy akár az OTP SimplePay szolgáltatáson keresztül bankkártyával is ki lehet fizetni. A termék, szolgáltatás árának kiegyenlítését követően 24 órán belül a Szolgáltató e-mailben megküldi a Megrendelő részére az elektronikus számlát, valamint a megrendelt termék hozzáférésének linkjét, előfizetői kulcsát, ill. ajándék előfizetés esetén az ajándék kulcsot, valamint egyéb információkat a termékről. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

Előfizetői kulcs és érvényessége

Az előfizetésedhez tartozó megrendelői kulcs a megvásárolt érvényességi időre, az aktiválástól számítva áll rendelkezésedre. Az aktiválást a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésekor a Szolgáltató végzi. A kulcsot beírva a https://online.gyulaijoga.hu oldalon lehet belépni az online felületre. A belépéstől számított 90 percet követően biztonsági okokból a munkamenetet a honlap megszünteti és újra be kell írni a kulcsot.

Ajándék kulcs és érvényessége, aktiválás

Abban az esetben, ha a megrendelő ajándékba vásárolja az előfizetést, a megrendelői űrlapon ezen szándékát az opció kiválasztásával megteszi. Így a Szolgáltató a díjbekérő kiegyenlítése után ajándék kulcsot küld a megrendelőnek emailben, melyben az aktiváláshoz szükséges linket is megküldi.. Az ajándék kulcsot a megrendelő továbbítja az ajándékozott részére, aki az aktiválási linkre klikkelve tudja az előfizetői kulcsot aktiválni. Az aktiválási igény elküldését követő 24 órán belül az előfizetést a Szolgáltató aktiválja. Erről az aktiváláskor megadott e-mail címre a Szolgáltató tájékoztatást küld az igénybevételhez szükséges előfizetői kulccsal együtt.

Előfizetés lejárata és hosszabbítás

Az előfizetés lejárata előtt legkésőbb egy nappal a Szolgáltató értesítést küld. Az előfizetés meghosszabbítható nemcsak az előfizetés lejárata után, hanem akár előtte is. Ha az előfizetés meghosszabbításra kerül, az előfizetéshez új megrendelői kulcsot kap a Megrendelő. Az új kulcs érvényessége hozzáadódik a megvásárolt, de még le nem járt előfizetés érvényességi idejéhez.

Fizetési feltételek

Az online.gyulaijoga.hu és a gyulaijoga.hu honlapon az alábbi fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre: átutalás díjbekérő alapján.

Az elállás joga

Interneten keresztül letölthető oktatóanyag esetében az azt megnyitó linkre kattintással a Megrendelő elveszti elállási jogát, mivel ezzel hozzájut a szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez.

Garanciák és akciók

Juhász Richárd E. V. fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson. A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár. A Megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást. A termékekre – egyes esetektől eltekintve – nem vonatkozik garancia. A 14 napos elállási határidő után terméket nem vásárolunk vissza, befizetett összeget nem térítünk vissza. Amely termékre – ettől eltérően – garancia vonatkozik, az adott garancia feltételei a rendelési űrlapot tartalmazó honlapon vannak részletezve. Juhász Richárd E. V. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak. Az ajándékok nem válthatók pénzre.

Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Résztvevő, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy szolgáltatására. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Résztvevő vagy Jelentkező javára eltérjen.

Gyula, 2020. március 27.


Vissza az előző oldalra

Előfizetési csomagok

  • 7 napra - 1.900,- Ft
  • 30 napra - 3.900,- Ft
  • 90 napra - 9.900,- Ft

Belépés az online órákhoz

Ha van érvényes előfizetői kulcsod, akkor itt tudsz belépni az online órák megtekintéséhez:

Legfrissebb óra